Frågor & Svar

Allmänna frågor

Uppsägning av ditt hyresavtal skall alltid ske skriftligt. Enklast görs detta via e-post till ekonomi@steinerfastigheter.se eller via vår blankett ”uppsägning” som kan skrivas ut via vår hemsida och skickas till kontoret. Är ni två som står på kontraktet krävs det att båda parter skriver under.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader avseende både lägenhet, garage och p-plats. Ex. Säger du upp din lägenhet den 15 september, löper ditt avtal ut 31 december.

Persienner ingår inte alltid i hyran. Ibland får hyresgästen själv införskaffa persienn eller rullgardin. Vi ansvarar för persienner som finns installerade när du flyttar in.

För att få en andrahandsuthyrning godkänd krävs det att man uppfyller vissa kriterier.
– Du kan få ett godkännande om du tillfälligt skall pröva ett jobb på en annan ort, där det inte finns pendlingsmöjligheter.
– Du kan få ett godkännande om du tillfälligt skall studera på en annan ort, där det inte finns pendlingsmöjligheter.
– Vid en godkänd andrahandsuthyrning behöver vi på kontoret få tillgång till kontaktuppgifter till den tillfälliga hyresgästen.
– En andrahandsuthyrning är tidbegränsad till max 6 – 12 månader.
– Vid en otillåten andrahandsuthyrning riskerar du som förstahandshyrestagare att bli av med ditt hyreskontrakt, då detta är ett kontraktsbrott.

Ja, det är tillåtet med djur i lägenheten.
Men som hyresgäst ansvarar du för följande:
– Husdjuret får inte utgöra hot/fara mot andra
– Husdjuret får inte störa grannarna
– Hyresgäst med husdjur ansvarar för ev. skador i lägenheten som husdjuret åstadkommit.
– Hyresgäst med husdjur får vara beredd att stå samtliga saneringskostnader i samband med doft och slitageskador.

Steiner Fastigheter strävar efter rökfria fastigheter, vilket innebär att vi inte tillåter rökning på platser som kan påverka andra hyresgäster. Vid rökning på din balkong/uteplats eller i din lägenhet kan röken lätt ta sig in via andra grannars fönster/balkonger eller via husets ventilation. Vi önskar att du som hyresgäst respekterar detta och istället väljer att gå minst 2 meter utanför fastigheten.

Ja det får du. Men som boende i ett flerbostadshus är det viktigt att respektera sina grannar och inte ha fest allt för ofta. Meddela gärna dina grannar i god tid så dom har vetskapen om att det kan vara lite extra ljudligt kvällen i fråga. För övrigt gäller våra trivselregler vilket innebär att störningar inte får ske efter klockan 22.00.

Om en felkod uppges på någon av maskinerna i tvättstugan är det viktigt att du meddelar detta till våra fastighetsskötare. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till underhall@steinerfastigheter.se. Uppge då adress och felkod. För att ingen av dina grannar skall hamna i samma situation ser vi gärna att du lägger en lapp på maskinen att den inte fungerar som den skall och att ärendet är felanmält.

I våra tvättstugor fungerar det lite olika. Det vanligaste är att man bokar sin tvättid via en tvättcylinder, Vissa hushåll har en digitalbokningstavla och andra har en manuell bokningstavla. Kontrollera vilken typ av tvättstuga du har. Att tänka på är att du endast får boka en tid åt gången, detta för att alla hyresgäster skall ha chans att få en tvättid.

Under högsommaren kan det vara svårt att hålla nere värmen i lägenheterna. För att detta skall bli så bra som möjligt för dig som hyresgäst tipsar vi om följande åtgärder:
– Stäng ute solen via att ha gardiner eller persienner fördragna dagtid.
– Håll fönster och dörrar stängda dagtid och öppna först på kvällen.
– Under högsommaren kan det vara skönt att ha en fläkt i hushållet som cirkulerar luften i lägenheten.
Skulle dessa åtgärder inte fungera, kontakta kontoret på underhall@steinerfastigheter.se

Under det kallaste dagarna på året kan det finnas lägenheter som ibland inte håller temperatur. För att få en rättvis mätning av din temperatur mäts detta upp mitt i ditt rum, en meter upp från golvet.
Åtgärder som kan förbättra flödet i din lägenhet:
– Se till att det finns värme på elementen, ibland kan radiatorerna fastna vilket gör att temperaturen inte höjs på elementen.
– Se till att inte ha gardiner eller möbler framför elementen då detta kan göra att värmen inte sprids i rummet.
Skulle dessa åtgärder inte fungera, kontakta kontoret på underhall@steinerfastigheter.se

Ekonomifrågor

Kontakta kontoret på deras telefon 0522 – 205 50 alternativt skicka ett mail till ekonomi@steinerfastigheter.se

Som hyresgäst hos Steiner Fastigheter kan du välja att betala din hyra manuellt varje månad, alternativt att betala via autogiro. Autogiro innebär att din hyra dras automatiskt från ditt konto varje månad den 28:e. För mer information kring Autogiro kontakta kontoret på ekonomi@steinerfastigheter.se

Kontakta kontoret så skickar vi dig blanketten ”Medgivande till autogiro” som du sedan fyller i och returnerar till oss.

Hyran skall alltid betalas i förskott. Detta innebär att din februarihyra skall vara betald senast den sista januari.

Om du får betalningssvårigheter skall du alltid kontakta kontoret för att se hur vi kan hjälpa dig. Du når oss enklast på ekonomi@steinerfastigheter.se.

Om du inte kontaktar oss angående dina betalningssvårigheter sker följande:
– En påminnelse skickas ut och vi lägger på en påminnelseavgift om 60 kr + förseningsränta.
– Dröjer det ytterligare med betalning skickar vi in en ansökan till Kronofogden om betalningsföreläggande samt vräkning.

Har du frågor kring din hyresbetalning kan vi hjälpa dig via ekonomi@steinerfastigheter.se alternativt via telefon på 0522 – 205 50.

En depositionsavgift tas ut från alla nya hyresgäster.
Avgiften tas ut som säkerhet ifall du som hyresgäst orsakar några onormala slitageskador i din lägenhet eller inte återlämnar samtliga nycklar vid avflytt. Depositionsavgiften varierar från 2500 kr till en månadshyra beroende på din inkomst.

Depositionen återförs i samband med att din besiktning är godkänd och lägenheten lämnas i godtagbart skick samt att samtliga nycklar återlämnas. Skulle det vara några brister i lägenheten/eller att nycklar saknas dras en kostnad av ifrån din deposition.

Parkeringsfrågor

Kontakta kontoret på deras telefon 0522 – 205 50 alternativt skicka ett mail till ekonomi@steinerfastigheter.se så lämnar vi svar på vad som finns tillgängligt på just din adress.

Priserna varierar mellan 150 kr – 1000 kr/månad.

Kontakta kontoret via ekonomi@steinerfastigheter.se så skickar vi ut ett nytt tillstånd.

Det är ditt ansvar som hyresgäst att ha ett giltligt p-tillstånd för att slippa böter på din hyrda parkering. Håll koll på utgångsdatumet och kontakta oss i god tid för att få ett nytt.

Den största orsaken till att du får en parkeringsbot på din förhyrda parkering är att ditt parkeringstillstånd inte är väl synligt i framrutan. Se till att det ligger väl synligt för parkeringsvakterna för att undvika detta.
Skulle det vara så att du missat att förnya ditt tillstånd så kontakta kontoret så skickar vi ut ett nytt.

Följ instruktionen på din parkeringsbot så står det vem du skall kontakta vid eventuella frågor.

Vissa adresser är försedd med en sms-parkering där dina besökare enkelt kan betala och stå det antalet timmar som de önskar. Dessvärre finns det centralare parkeringar som saknar besöksparkering. För information om vart dina gäster enklast kan parkera kontakta kontoret på ekonomi@steinerfastigheter.se

Ditt p-tillstånd skall återlämnas till kontoret när din uppsägningstid löper ut.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader precis som för lägenheter. Ex. Säger du upp din parkering den 15 september avslutas ditt avtal den 31 december.

Akuta frågor

Om strömavbrottet har drabbat hela området beror det troligtvis på ett fel i elnätet och avhjälps då via nät-leverantören.
Nedan finner du information om varje orts nätleverantör:
Uddevalla – Uddevalla Energi
Vänersborg – Vattenfall
Trollhättan – Trollhättan Energi

Kontrollera först om det bara är din lägenhet som är strömlös eller om ni är flera i bostadshuset. Är ni flera beror det troligtvis på att strömavbrott hos nätleverantören.
Är det bara i din lägenhet så börja med att kontrollera följande:
– Är du nyinflyttad och har missat att teckna ett elavtal?
– Kanske har en propp/säkring i din lägenhet gått, kolla vad det är för någon och byt denna så skall det fungera.
Det är ditt ansvar som hyresgäst att själv tillhanda hålla dig med proppar ifall dessa behöver bytas ut, kolla vilken styrka du har i din lägenhet och se alltid till att ha några hemma ifall du skulle behöva byta ut befintliga.

Fungerar inte ovanstående kan du kontakta våra fastighetsskötare på underhall@steinerfastigheter.se eller på kvällar och helger våran jour på 0522 – 205 00.

Under kontorstid kan du kontakta kontoret på telefon 0522 – 205 50, på kvällar och helger hjälper vår jourhavande fastighetsskötare dig på telefon 0522 – 205 00.
Notera att vi endast släpper in dig som står skriven på kontraktet vid uppvisande av giltig legitimation.
Observera även att en nyckelöppning kostar 1500 kr på kvällar och helger.

Vid borttappad nyckel behöver vi byta din låscylinder och köpa nya nycklar. Bor du i ett hus med låssystem kostar bytet 2500 kr.

– Kontrollera först så att du har ström till ditt Kylskåp/Spis och så att en propp inte har gått sönder.
– Under vardagar kan du maila till underhall@steinerfastigheter.se
– Uppstår problemet en kväll eller helg kontakta vår jour på 0522 – 205 00.

I ett flerfamiljshus är de boende skyldiga att visa hänsyn till sina grannar, oavsett tid på dygnet. Däremot måste du som granne även ha viss förståelse för att man ofta hör sina grannar när man bor i ett flerfamiljshus.
Om en granne stör och det är en bekräftad störning, kontakta i första hand din granne så kanske ni själva kan lösa problemet. Hjälper inte detta kan du lämna en störningsanmälan på underhall@steinerfastigheter.se.
I våra trivselregler finns mer info om att det skall vara tyst i lägenheterna efter klockan 22.00.