Våra lägenheter förmedlas via bostadsregistret, vilket innebär att man där anmäler sitt intresse på en utvald lägenhet.

Bostadsregistret