Inför in- och utflyttning är det en del att tänka på. Här har vi samlat det viktigaste. Läs igenom informationen noga, så att du inte missar något.

Som hyresgäst har du tillträde till lägenheten från klockan 12:00 den dagen hyresavtalet börjar gälla om inget annat är överenskommet. Är tillträdesdagen en helgdag är inflyttningsdag närmaste vardag.
Hyresgästen måste själv teckna ett elabonnemang för lägenheten innan inflyttning. Samtliga hyresgäster måste teckna en hemförsäkring då fastighetsägarens försäkring endast täcker själva fastigheten, ej lös egendom som förvaras i förråd eller lägenhet.

Det är hyresgästens ansvar att se till att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten. Kontrollera regelbundet att den fungerar.

Vid inflyttning lämnas ett antal nycklar ut till hyresgästen. Nycklarna får ej kopieras då dom finns i våra system. Vid förlust av nyckel blir du ersättningsskyldig av ett nytt lås då detta måste ersättas för kommande hyresgäst trygghet.
Kontakta hyresvärden snarast om du mister en nyckel.

Hyran betalas månadsvis i förskott. Dvs hyran för maj månad betalas sista april.
Vid försenad hyra debiteras du ränta och påminnelsekostnad. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt.
Även om du inte fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran enligt ditt hyresavtal.

Välkommen som hyresgäst (pdf)