Här har vi samlat information som rör en eventuell uppsägning av din lägenhet.

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadskiftet som infaller tre månader före önskad avflyttning. Lägenheten skall lämnas senast kl 12 dagen efter då hyresavtalet upphör att gälla.
Ex. Önskar du flytta ut den sista maj måste uppsägningen vara oss tillhanda senast 28 februari.

Vid uppsägning av din lägenhet är du skyldig att visa din lägenhet för nya intressenter.
Nycklarna till varje lägenhet finns i våra system. Detta innebär att dom ej får kopieras samt att vi måste byta lås om du förlorar din nyckel för att kunna garantera nästa hyresgästs säkerhet. Du debiteras i så fall för hela låsbytet.

I samband med din uppsägning kommer lägenheten att besiktigas. Ev skador som uppkommit under din hyrestid kommer att debiteras.

Tips inför flytten (pdf)
Uppsägningsblankett Garage eller Parkering (pdf)
Uppsägningsblankett Bostad (pdf)